HP Officejet Pro 8210 (A4)

Thông số kỹ thuật

A4 (Đơn năng, chỉ in)
Tốc độ: 22 t/p (TĐ), 18 t/p (Màu)
In 2 mặt
Gọn gàng, in nhanh
Kết nối mạng Ethernet/Wifi/USB
In từ Mobile
Màn hình cảm ứng
Gói Basic: 700.000đ/tháng

HP Officejet Pro 8020 (A4)

Thông số kỹ thuật

A4 (In, Photocopy, Scan)
Tốc độ: 20 t/p (TĐ), 10 t/p (Màu)
In 2 mặt
Photo & Scan 2 mặt bằng khay tự động
Kết nối mạng Ethernet/Wifi/USB
In từ Mobile
Màn hình cảm ứng
Gói Basic: 700.000đ/tháng

HP Officejet Pro 8720 (A4)

Thông số kỹ thuật

A4 (In, Photocopy, Scan)
Tốc độ: 24 t/p (TĐ), 20 t/p (Màu)
In 2 mặt, in tràn viền
Photo & Scan 2 mặt bằng khay tự động
Kết nối mạng Ethernet/Wifi/USB
In từ Mobile
Màn hình cảm ứng
Gói Basic: 1.200.000đ/tháng

HP Officejet Pro 7740 (A3)

Thông số kỹ thuật

A3/A4 (In, Photocopy, Scan)
Tốc độ: 22 t/p (TĐ), 18 t/p (Màu)
In 2 mặt, in tràn viền
Photo & Scan 2 mặt bằng khay tự động
Kết nối mạng Ethernet/Wifi/USB
In từ Mobile
Màn hình cảm ứng
Gói Basic: 1.200.000đ/tháng

Canon MB2720 (A4)

Thông số kỹ thuật

A4 (In, Photocopy, Scan)
Tốc độ: 24 t/p (TĐ), 15 t/p (Màu)
In 2 mặt
Photo & Scan bằng khay tự động
Kết nối mạng Ethernet/Wifi/USB
In từ Mobile
Màn hình cảm ứng
Gói Basic: 900.000đ/tháng

HP Officejet Pro 7720 (A3)

Thông số kỹ thuật

A3/A4 (In, Photocopy, Scan)
Tốc độ: 22 t/p (TĐ), 18 t/p (Màu)
In 2 mặt, in tràn viền
Photo & Scan 2 mặt bằng khay tự động (khổ A4)
Kết nối mạng Ethernet/Wifi/USB
In từ Mobile
Màn hình cảm ứng
Gói Basic: 1.100.000đ/tháng